ประกันรายได้ข้าวใน2024/2567: ประกันรายได้ข้าวล่าสุด ตรวจประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับธนาคาร ธกส อัพเดทข่าวออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันรายได้ข้าว

การประกันรายได้ข้าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวซึ่งทางรัฐบาลจะเป้นผู้ให้เงินชดเชยราคาข้าวทำให้ผู้ที่ได้รับเงินสามารถนำเงินได้ใช้ค่าใช้จ่ายได้ เพราะในทุกวันนี้ราคาข้าวมีราคาที่ต่ำลงอีกทั้งเกษตรกรจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชขึ้นมาเองส่งผลให้เงินที่ได้จากการขายข้าวได้น้อยลงยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แล้วด้วย ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้มีการประกันรายได้ข้าวซึ่งราคาประกันรายได้ข้าวนั้นจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวที่ทางเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกไว้ การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 254/2567 ผู้ที่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าวล่าสุดถ้าได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็สามารถรอรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกสได้เลยซึ่งวิธีการโอนเงินทางธนาคารจะทำการโอนเงินเป็นงวดๆไป โดยผู้ที่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าวส่วนใหญ่มักจะไม่รีบไปทำเรื่องถอนเงินที่ธนาคารเพราะการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นโครงการที่มีมาแล้วนานซึ่งไม่ใช่โครงการที่เพิ่งเกิดขึ้นทำให้ประชาชนต่างทะยอยเดินทางมาถอนเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกันรายได้ข้าวคืออะไร 

การประกันรายได้เกษตรนั้นเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจะครอบคลุมพืช 5 ชนิดด้วยกัน คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยทางรัฐบาลจะมีการชดเชยราคาข้าวรวมไปถึงพืชต่างๆ ประกันรายได้ข้าวคือ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อที่จะได้มีเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการประกันรายได้ข้าวล่าสุดสามารถได้รับเงินอุดหนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวต่อเนื่องกันไปเลย ราคาประกันรายได้ข้าวจะขึ้นอยู่กับราคากลางที่ทางโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวในปี2567/2567 ได้กำหนดไว้และได้มีการกำหนดความชื้นไม่เกิน 15% จะมีรายละเอียดราคาประกันรายได้ข้าวดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาจะอยู่ที่ตันละ 11,128 .41 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาจะอยู่ที่ตันละ 10,865.42 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาจะอยู่ที่ต้นละ 9,808.99 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าราคาจะอยู่ที่ตันละ 8,045.44 บาท  
  • ข้าวเปลือกเหนียวราคาจะอยู่ที่ตันละ 8,384.02 บาท

การประกันรายได้ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยอะไรบ้าง

การที่มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวในปี 2567/2567 ขึ้นมาจะช่วยให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำโดยทางรัฐบาลได้มีการกำหนดราคาประกันรายได้ข้าวซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินเพิ่มมากขึ้น การที่รัฐบาลผู้ให้เงินชดเชยราคาข้าวจะเป็นการที่ดึงดูดให้เกษตรกรมาลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกันมากขึ้น การที่ช่วยเหลือเรื่องการประกันรายได้ข้าวถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะในช่วงนี้ไปมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากประกอบกับประเทศเวียดนามได้มีการส่งออกข้าวเป็นจำนวนมากเช่นกันทำให้ส่วนแบ่งประเทศไทยลดน้อยลง ทางออกที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยได้คือการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มีกำลังใจในการผลิตข้าวขึ้นมาและเกษตรก็จะหันมาปลูกข้าวกันมากขึ้น ข้าวถือว่าเป็นวิธีที่มีความจำเป็นต่อประชาชนชาวไทยเพราะทุกบ้านยังมีการจับจ่ายซื้อข้าวกันทุกบ้านทำให้มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

อัพเดทข่าวสารประกันรายได้ข้าว

สำหรับผู้ที่ไปรับเงินประกันรายได้ข้าวล่าสุดไปนั้นซึ่งในงวดนี้เป็นงวดที่ 11 แล้วโดยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคาร ธกสจะเป็นผู้โอนเงินเยี่ยวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับความกระทบควิด-19และจากอุทกภัยโดยผู้ที่ได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวในปี 2567/2567เท่านั้น สำหรับรายละเอียราคาประกันรายได้ข้าว จะต้องมีการกำหนดราคาเกณฑ์กลางเพื่อไว้เป็นการชดเชยส่วนต่างๆในการประกันรายได้ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/2567 รอบที่ 1 ซึ่งจะต้องระบุวันที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 17-23 ธันวาคมนี้และข้าวเปลือกชนิดต่างๆจะต้องมีความชื้นไม่เกิน 15% สำหรับประกันรายได้ข้าวล่าสุด สำหรับการชดเชยส่วนต่างในด้านราคาประกันรายได้ข้าวซึ่งจะเปรียบเทียบจากราคาเกณฑ์กลางที่ได้ทำการอ้างอิงไว้ซึ่งจะเป็นส่วนต่างที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคาร ธกส ไว้สำหรับจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวในปี 2567/2567 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาจะอยู่ที่ตันละ 3,799.39 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาจะอยู่ที่ตันละ 3,132.40 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาจะอยู่ที่ตันละ 1,063.33 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้าราคาจะอยู่ที่ตันละ 1,845.71 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียวราคาจะอยู่ที่ตันละ 2,683.85 บาท

ประโยชน์ของการประกันรายได้ข้าว

การประกันรายได้ข้าวจะช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวได้มีเงินไว้ใช้จ่ายโดยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้ลงทุนกับผลผลิตมากแล้ว การที่มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อที่จะเป็นการชดเชยราคาข้าวให้กับเกษตรกรที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธนาคาร ธกส จะเป็นผู้โอนเงินให้กับเกษตรกรเอง หากเกษตรกรคนใดที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการประกันรายได้ข้าวสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนเกษตรกรคนใดที่ต้องการจะรับสิทธิ์ประกันรายได้ข้าวสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่กรมส่งเริมการเกษตรทุกจังหวัด