เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ

สมัครเลย

สินเชื่อเงินด่วน

เจมันนี่ที่ใช้เอกสารในการขอสินเชื่อน้อยมาก

เงินเดือน

15,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

18-25%ต่อปี

อายุผู้กู้

20-55 ปี

cimb สินเชื่อที่ให้วงเงินสูงทุกคนก็สามารถสมัครได้

เงินเดือน

15,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

9-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

สินเชื่อ cimb กู้ง่ายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

เงินเดือน

15000บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 9-25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 21-59 ปี

บริการสินเชื่อกรุงศรี เพื่อทุกความต้องการด้านการเงิน

เงินเดือน

15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 19.99-25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-59 ปี

สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพวงเงินพร้อมใช้

เงินเดือน

15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 16-25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-59 ปี

สินเชื่อ uob กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อน

เงินเดือน

15000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 16.99-25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-60 ปี

ชีวิตง่ายขึ้นแค่สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เงินเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5-12 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-70 ปี

ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน pantip ทุกเวลา

เงินเดือน

6000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2567 ดอกเบี้ยต่ำ

เงินเดือน

30000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อเงินด่วน ธกส เบิกได้ง่าย ผ่านบัตร ATM

เงินเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 6.25-14 ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

สมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์

เงินเดือน

7500 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 15 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อเงินด่วน xpress loan อนุมัติสูงถึง 5 เท่า

เงินเดือน

15000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกรเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

เงินเดือน

15000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สินเชื่อเงินด่วนสกุลเงินตราต่างประเทศ กสิกรไทย

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ ธนาคารกสิกรไทยมีสินเชื่อเงินด่วนหรือสินเชื่อฉุกเฉินสกุลเงินตราต่างประเทศให้บริการแล้ว โดยสกุลเงินตราที่เปิดให้ลงทะเบียนและสมัครกู้เงินด่วนออนไลน์ที่ประกอบด้วย 4 สกุลเงิน ได้แก่ USD EURO JPY และ GBP ทั้งนี้สินเชื่อเงินด่วนดังกล่าวเหมาะแก่การกู้เงินเพื่อนำไปประกอบเชิงพาณิชย์ และเป็นสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วประเภทเงินกู้ระยะยาว หากใครที่สนใจอาจจะต้องเตรียมเอกสารเอยะหน่อย เพราะมีความซับซ้อนมากขึ้น

เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีอาการของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. สำเนารายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 6. รายงานการประชุมที่มีมติอนุมัติให้ขอใช้สินเชื่อและเปิดบัญชีกับธนาคาร
 7. สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ
 8. ภาพถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมสารบัญจดทะเบียน
 9. แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
 10. เอกสาร / หลักฐานอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด (สามารถยื่นตอนขอเบิกเงินกู้ได้)

ทำงานอยู่ต่างประเทศ มีวิธีขอสินเชื่อเงินด่วนที่ไทยอย่างไร?

รู้หรือไม่ว่า ในปี 2567 แม้เราจะทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถขอกู้สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเงินด่วน 30 นาที หรือสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ พร้อมรับสินเชื่อบัตรเครดิตที่ประเทศไทยได้ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

 • ธนาคารดูเอกสารรายได้ เช่นสลิปเงินเดือน หรือ เช็คจากที่ทำงาน, บัญชีเงินเดือน ใบเสียภาษี เป็นต้น (ใช้เอกสารของต่างประเทศ) เพื่อคำนวณรายได้ผู้กู้ และความสามารถในการชำระหนี้เพื่อคำนวณวงเงินสินเชื่อเงินด่วนที่กู้ได้
 • คุณสมบัติ และจุดประสงค์การกู้ตรงกับหลักเกณฑ์ธนาคาร เช่น อายุ 21-65 ปี วัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกชนิด หรือกู้เงินสดอเนกประสงค์บ้านแลกเงิน (มีหลักประกันที่อยู่อาศัยที่ไทยจำนองธนาคาร)

 

 • มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่ไทย (ประวัติการผ่อนเดิมในเครดิตบูโร) ซึ่งปัจจุบันธนาคารแต่ละแห่งปรับนโยบายสินเชื่อฉุกเฉินหรือสินเชื่อด่วนออนไลน์โดยใช้ Credit Score เป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อเพิ่มนอกจากเอกสาร

ข้อดีของการกู้สินเชื่อเงินด่วน Krungsri iFIN

ข้อดีของการกู้เงินด่วนหรือสมัครสินเชื่อเงินด่วน คือ มีความโดดเด่นที่อัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการกู้เงินด่วนหรือสินเชื่อฉุกเฉินออนไลน์ผ่านแอพยืมเงินออนไลน์ดอกเบี้ยต่ำ (อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติถึง 3% ตลอดอายุสัญญา) แบ่งออกเป็น ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ที่รับเงินกู้ผ่านบัญชีกรุงศรี ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี) ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำที่รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 6 หมื่นบาทขึ้นไป) ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก (อันนี้สำหรับพนักงานประจำที่ฐานเงินเดือนสูงหน่อย 150000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)

นอกจากนี้สินเชื่อบุคคลกรุงศรี ยังมีความสะดวกสบาย สามารถสมัคร ลงทะเบียน ทำสัญญาผ่านเน็ตได้ เพียงใช้โทรศัพท์มือถือ อีกทั้งไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกันในการกู้เงินให้วุ่นวาย พร้อมสิทธิพิเศษ ฟรี! ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดการเงินกู้ ค่าโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับการอนุมัติเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการใช้เงินหมุนเวียนตลอดชีพ