เงื่อนไขการรับเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 และมาดูว่าใครได้บ้าง (อัพเดท)

ไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ทำอย่างไรดี?

กล่าวได้ว่ามีประชาชนผู้ซึ่งสังกัดประกันสังคมมาตรา 40 หลายคนที่ไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ทั้ง ๆ ที่เช็คเงื่อนไขแล้วว่าใครได้บ้าง ซึ่งหลายคนก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์เยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ทั้งนี้ ท่านใดที่ไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 แต่ว่าทางระบบแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการตรวจสอบผ่านแอพเป๋าตังว่าได้ผูกบัญชีธนาคารไว้กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ เพราะหากไม่ได้ผูกเลขบัตรประชาชนก็อาจทำให้ท่านไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 งวด 2

นอกจากนี้ บางท่านที่ไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ทางระบบจะแจ้งให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ทันทีเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาในปี 2023 อย่างไรก็ตาม หากติดตามเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 เช็คสิทธิ์แล้วว่ายังไม่ได้รับเงินเยียวยาและแก้ไขด้วยวิธีต่าง ๆ แล้วก็ยังไม่สำเร็จ ให้ท่านดำเนินการติดต่อที่ธนาคารโดยด่วน

 

อย่าปล่อยให้สิทธิประโยชน์ต้องเสียเปล่า หากไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2

เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 16 จังหวัด เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ท่านที่มีคำถามว่าเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 โอนวันไหนหรือเงินเยียวยามาตรา 40 เข้าวันไหน ทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 22-23 กันยายน 2566 แต่กระนั้นก็มีบางท่านที่เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ไม่เข้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจอะไร ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมาก เพราะหากท่านได้ติดตามข่าวสารออนไลน์จะพบว่าเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 มีมาตรการเงื่อนไขสำหรับผู้ตกหล่นเช่นกัน โดยให้ทำการยื่นเรื่องไปที่สำนักงานประกันสังคมอีกครั้งเพื่อรอเงินเยียวยามาตรา 40 งวด 2 หรือในกรณีที่ท่านยื่นเรื่องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 อยู่ดีก็ต้องติดต่อที่ธนาคารพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ธนาคารได้ทราบ อนึ่ง เงินเยียวยาที่จะได้รับมีมากถึง 5000 บาท หากเราปล่อยทิ้งไปก็นับว่าเสียดายอย่างมาก

 

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2

เนื่องจากโครงการเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2หรือมาตรการเงินเยียวยามาตรา 40 งวด 2 เป็นโครงการที่มีผู้ลงทะเบียนประกันสังคมจำนวนมากในปี 2566 จึงทำให้บางท่านอาจตกหล่นไม่ได้รับเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 ทั้งนี้ ท่านที่ตกหล่นจากการไม่ได้เงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 สามารถยื่นสิทธิทบทวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมโดยการดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิจากช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ประกันสังคม พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและต้องลงลายมือชื่อให้ชัดเจน จากนั้นก็จัดการส่งทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขเท่านั้น เพราะถ้าหากปล่อยให้เวลาช้ากว่านี้ การยื่นทบทวนสิทธิเพื่อขอเยียวยามาตรา 40 รอบ 2อาจจะกลายเป็นโมฆะได้ และท่านอาจจะต้องพลาดเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2ครั้งนี้ไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะถ้าถามว่าโครงการนี้ใครได้บ้าง บอกเลยว่าเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มที่ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 เท่านั้น