เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ในปี 2023 นี้

 เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ให้ความช่วยเหลือ 29 จังหวัด 9 กลุ่มอาชีพ

เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 หรือมาตรการเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เป็นมาตรการที่สำคัญอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนให้หลังปี 2566 ที่ผ่านมานี้ วัตถุประสงค์เงินเยียวยามาตรา 39 ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 29 จังวหัดที่ได้รับผลกระทบโควิด19 อย่างหนักหน่วง และมีอาชีพใน 9 กลุ่มประเภทตามเงื่อนไขของเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ซึ่งผู้ลงทะเบียนเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 อาจจะอยากรู้ว่าวงเงินเยียวยาได้เท่าไหร่ ทั้งนี้ จากการเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ล่าสุด พบว่าผู้ลงทะเบียนรอบ 2จะได้รับเงิน 5000 บาทในการเยียวยาครั้งนี้

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 39 รอบ 2 ไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัดและไม่ได้ประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มประเภทดังที่กำหนดไว้นั่นเอง สำหรับท่านที่อยากรู้ว่าเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เข้าวันไหน ทางรัฐจะโอนเงินทางพร้อมเพย์ให้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2023 เป็นต้นไป

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับสิทธิวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี อีกหนึ่งการช่วยเหลือนอกจากเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

หลังจากที่ได้เช็คสิทธิ์ทางช่องทางออนไลน์พบว่า นอจกากผู้สังกัดมาตรตราสังคม 39 จะได้รับการเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 หรือได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2แล้วนั้น ผู้ประกันตนยังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีอีกด้วย แต่ต้องเป็นผู้ประกันตนเงินเยียวยามาตรา 39ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านจะมีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่สังกัดมาตรตราสังคม 39 ได้รับทั้งเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จำนวนเงิน 5000 บาท และยังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อีกด้วย นับว่าคุ้มค่ามาก ๆ ทั้งนี้ จากการอัพเดทล่าสุด พบว่าผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ส่วนใหญ่ได้เงินเยียวยาประกันสังคมแทบจะครบทุกคน อาจจะมีบางท่านเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ล่าสุดแล้วพบว่าตนเองไม่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 แต่กระนั้นก็สามารถทำเรื่องขอใหม่ได้เช่นกัน

 

ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบลดน้อยลง พร้อมทั้งได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงปี 2023 นี้ โควิด 19 ได้ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องสุขภาพและสถานะทางการเงิน ด้วยเหตุนี้เองสำนักงานประกันสังคมจงมีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ จะได้รับการเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เป็นเงิน 5000 บท พร้อมทั้งสวัสดิการอื่น ๆ อีกเพียบ ที่สำคัญคือ ผู้ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม ยังได้รับการลดอัตรานำเงินส่งสบทบประกันสังคมอีกด้วย จากเดิมที่ต้องจ่าย 432 บาทต่อเดือน ลดลงเหลือ 235 บาทต่อเดือน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 

ดังนั้น ใครที่ได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบ 400 กว่าบาทในช่วงเวลานี้ ซึ่งก็ถือได้ว่าผู้ลงทะเบียนเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้รับการเยียวยาที่ค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควร ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 ก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของเงินเยียวยาประกันสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย รวมไปถึงเงินหักนำส่งจากเดิมร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เป็นการจ่ายร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างแทน