สัญญาเงินกู้มีความสำคัญอย่างไร สัญญายืมเงินส่วนบุคคลตามกฎหมายใหม่

สัญญาเงินกู้สำคัญต่อการกู้เงินนอกระบบหรือไม่ สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายเป็นอย่างไร 2566 (2023)

ในการยืมเงินนอกระบบหลายคนอาจจะละเลยในเรื่องของเอกสารสัญญาเงินกู้ เพราะคิดว่าไม่ได้อยู่ในกฎหมายคงไม่จำเป็นต้องใช้อะไร ทั้งที่จริงเราสามารถเจรจาตกลงให้มีการทำสัญญากู้ยืมเงินรับเงินด่วนฉุกเฉินได้ในกรณีที่ผู้ให้กู้ระบุไว้อย่างชัดเจน ทว่าหลายคนอยากรู้อยากใส่ใจขึ้นมาว่าสัญญาเงินกู้สำคัญต่อการกู้เงินนอกระบบหรือไม่ สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายเป็นอย่างไร อยากรู้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟัง

เงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา รูปแบบกู้เงินให้ความสำคัญสัญญาเงินกู้

อธิบายให้เข้าใจเลยว่าใบสัญญาเงินกู้ที่ถึงแม้จะจัดอยู่ในการกู้นอกระบบถือว่ามีความสำคัญต่อการกู้เงินสำหรับผู้อยากมีเงินเก็บอย่างมาก เพราะทำให้เรามีหลักฐานในการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้ เงื่อนไขหากผิดนัดหรือค้างจ่ายหนี้ต้องเจอกับอะไรบ้าง ฯลฯ ทำให้เราไม่ถูกโกงหรือตุกติกในอนาคต ผู้ให้กู้บางคนหัวหมออาจมีเล่ห์เหลี่ยมี่เราตามไม่ทันจนดอกเบี้ยถูกปรับสูงขึ้นก็มี อย่าง รูปแบบเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาก็ถือเป็นอีกการกู้เงินนอกระบบที่เราควรค่าให้ความสำคัญเลือกใช้บริการ

โดยเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาเป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินส่วนบุคคลที่กำหนดให้ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ การกู้รูปแบบนี้ไม่ต้องโอนเงินก่อนซึ่งการโอนก่อนจะเป็นการหักจากวงเงินที่ขอกู้ยืม ทำให้ได้วงเงินที่ไม่ตรงตามจำนวน หรือไม่ดาวน์คือการที่ผู้กู้ไม่ต้องไปดาวน์รถ (ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์) แล้วได้จำนวนเงินตามราคารถ ผู้ให้กู้ได้รถไปแล้วผู้กู้ก็ต้องมาผ่อนกับไฟแนนซ์ เป็นต้น ทำให้คุณมีแบบฟอร์มสัญญาที่นัดทำตามวัน เวลา และสถานที่ เมื่อตกลงกันตามเงื่อนไขได้สำเร็จก็รับเงินไปเลยสะดวกสบาย

สัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมาย แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023

สัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่นั้นได้กำหนดตามแบบฟอร์มสัญญา 2023 (2566) ดังนี้ 

1. มีรายละเอียด (ส่วนนำ) ของเอกสารตามกฎหมายใหม่ ได้แก่

– ชื่อสัญญา

– วันที่ทำสัญญา

– สถานที่นัดทำสัญญา

– ชื่อและที่อยู่อาศัยของผู้กู้

2. เนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องมีในเอกสาร

– วัตถุประสงค์ในการขอกู้ระบุในสัญญา

– อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้

– ผลของการผิดนัด หรือค้างผ่อนจ่ายหนี้

3. ส่วนลงท้ายของเอกสาร โดยมีรายละเอียดเป็นข้อมความส่วนท้ายของสัญญา มีการลงลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ให้กู้ รวมถึงพยานในการทำสัญญานั้น ๆ 

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าทุก ๆ คนจะเกิดความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับสัญญาเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นบริการเงินกู้นอกระบบออนไลน์ก็ตาม เพื่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ไม่เสี่ยงเกิดปัญหาตามมาภายหลัง