เงินฉุกเฉินคนพิการ

บริการเงินฉุกเฉินคนพิการ ช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกขึ้น

เงินเดือน

รายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเงินฉุกเฉินคนพิการ

ใครบ้างทีได้สิทธิ์เงินฉุกเฉินคนพิการ?

เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 10000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระนาน 2 ปี ทั้งนี้มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าใครบ้างที่สามารถรับสิทธิเงินฉุกเฉินคนพิการหรือเงินสงเคราะห์คนพิการได้ โดยทางภาครัฐได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ในโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ออนไลน์ ไว้ดังนี้ 

  1. เป็นผู้มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
  3. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้
  4. ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้    

    ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

  1. ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หากตรวจสอบแล้วว่าตนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ก็สามารถลงทะเบียนฉุกเฉินคนพิการ 10000 บาท ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้เลย 

 

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเงินฉุกเฉินคนพิการได้ที่ไหน?

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้พิการหรือคนพิการจะได้รับเงินฉุกเฉินคนพิการหรือเบี้ยคนพิการ ทั้งนี้ก็มีวิธีตรวจสอบเงินคนพิการหรือเงินฉุกเฉินสำหรับผู้พิการผ่านทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307 

อย่างไรก็ดี การจะได้รับเงินฉุกเฉินคนพิการ ก็ต้องผ่านการลงทะเบียนก่อน ซึ่งเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนประกอบไปด้วย 

  1. เอกสารรับรองความพิการ สามารถขอได้จากสถานพยาบาลของรัฐ เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลจิตเวช เป็นต้น
  2. ต้นฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ราชการออกให้ ในกรณีเป็นเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัว ให้ใช้ใบสูติบัตรแทน
  3. ต้นฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. การจดทะเบียนแทน ใช้ในกรณีที่คนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนด้วยตนเอง ให้มอบผู้อื่นไปจดทะเบียนแทน โดยผู้จดทะเบียนแทน ต้องนำเอกสารสำหรับต่อไปนี้ไปสถานที่จดทะเบียน

 

เงินฉุกเฉินคนพิการใช้เวลากี่วันอนุมัติ?

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญและหลายคนอยากรู้มาก ๆ คือ ระบบจะอนุมัติเงินคนพิการกี่วันค่ะ/ครับ หรือเงินฉุกเฉินคนพิการจะได้รับเมื่อไหร่ สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติเงินฉุกเฉินคนพิการนั้น จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งระยะเวลาของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครของผู้ขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10000 ฟรี ซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลของเราไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเงินฉุกเฉินคนพิการ  และสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเงินคนพิการได้เท่าไหร่ ก็สามารถเช็คยอดเงินคนพิการผ่านทางเว็บไซต์ www.efund.dep.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้ทันที เพียง 5 นาที

เงินเดือน

ถึง 12000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

บริการแอพหาเงินด่วนได้จริง 24 ชั่วโมง

เงินเดือน

ถึง 8000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

สมัครบัตร scb prime รับบริการห้องรับรองฟรี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-70 ปี