สินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส เบิกได้ง่าย ผ่านบัตร ATM

เงินเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 6.25-14 ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนดอายุสินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส (สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร)

สินเชื่อเงินด่วน ธกส (สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร) เป็นสินเชื่อที่สมัครหรือลงทะเบียนได้เฉพาะพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 sme เกษตร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 7000 บาท/เดือน และมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคงผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ดังกล่าวได้

สิ่งที่จะได้รับจากสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส หรือ สินเชื่อเงินด่วน ธกส ดังกล่าว คือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลาชำระ 12-60 เดือน (ผ่อนชำระรายเดือน) ในส่วนของวิธีชำระเงินนั้น เราจะให้ทางหน่วยงานหักเงินเดือนหรือรายได้เพื่อนำส่งชำระหนี้ทุกเดือน หรือกรณีที่สอง เราจะเปิดบัญชีเงินเดือนผ่าน ธกส แล้วให้หักชำระ และกรณีสุดท้ายคือชำระด้วยตัวเองที่ ธกส ทั่วประเทศ 

 

มีเงิน 50000 ได้ง่าย ๆ แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อ a-cash 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่เป็นที่นิยมในปี 2564 อีกทั้งมีผู้มาขอสมัครลงทะเบียนมากที่สุด หนึ่งในนั้นคือ สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส (สินเชื่อ a-cash ธกส) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสินเชื่อเบื้องต้น ธกส ก็ได้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ใช้งานง่าย สะดวกในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณสมบัติผู้ที่จะกู้สินเชื่อเงินด่วน ธกส a-cash ต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ขอกู้เงินและไม่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินกู้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกินรายละ 50000 บาท (สินเชื่อ ธกส 50000) ในส่วนของการชำระเงินคืนนั้น จะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงินและส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้ หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้การจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนในการค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน ธกส a-cash เป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกร เนื่องจากหากจะให้เขาเหล่านั้นไปขอกู้กับธนาคารพาณิชย์อาจจะเป็นการยาก หรือถ้าไปขอกู้เงินนอกระบบออนไลน์ก็เสี่ยงต่อการโดนโกงอีกเช่นกัน ดังนั้นหากท่านต้องการสินเชื่อ ธกส 10000 หรือ สินเชื่อ ธกส 50000 สินเชื่อ a-cash ธกส จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้

 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับนักธุรกิจรายย่อย 

สิ่งสำคัญที่จะคอยเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเล็ก ๆ ของเราให้เติบโตได้ คือเงินทุน ซึ่งทางธนาคาร ธกส ก็ได้มีสินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับธุรกิจรายย่อย สิ่งที่น่าสนใจคือวงเงินกู้ไม่มีเพดานจำกัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระและปัจจัยความเสี่ยงของบุคคลแต่ละราย  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส (สินเชื่อ a-cash ธกส) หรือสินเชื่อ ธกส อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดี หากเรามีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีกำลังทรัพย์ที่พอใช้เป็นหลักประกัน เราก็สามารถลองขอวงเงินที่สูงได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเรามีความสามารถและไม่มีความเสี่ยงจนเกินไป ก็จะอนุมัติเงินกู้ให้เราได้อย่างแน่นอน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินด่วนโอนเข้าบัญชีกสิกรปลอดภัย อนุมัติไว1วัน

เงินเดือน

ถึง 15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 0.65 ต่อเดือน

อายุผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

สมัครแอพ ธกส บริการการเงินรูปแบบใหม่

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

กู้ด่วนเงินทันเด้อ scb รู้ผลใน 15 นาที

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 33 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20 -57 ปี