สินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส เบิกได้ง่าย ผ่านบัตร ATM

เงินเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 6.25-14 ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนดอายุสินเชื่อเงินด่วน ธกส

สินเชื่อเงินด่วน ธกส (สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร)

สินเชื่อเงินด่วน ธกส (สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร) เป็นสินเชื่อที่สมัครหรือลงทะเบียนได้เฉพาะพนักงานหรือลูกจ้างประจำของโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 sme เกษตร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 7000 บาท/เดือน และมีสภาพการจ้างงานที่มั่นคงผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถสมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส ดังกล่าวได้

สิ่งที่จะได้รับจากสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส หรือ สินเชื่อเงินด่วน ธกส ดังกล่าว คือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลาชำระ 12-60 เดือน (ผ่อนชำระรายเดือน) ในส่วนของวิธีชำระเงินนั้น เราจะให้ทางหน่วยงานหักเงินเดือนหรือรายได้เพื่อนำส่งชำระหนี้ทุกเดือน หรือกรณีที่สอง เราจะเปิดบัญชีเงินเดือนผ่าน ธกส แล้วให้หักชำระ และกรณีสุดท้ายคือชำระด้วยตัวเองที่ ธกส ทั่วประเทศ 

 

มีเงิน 50000 ได้ง่าย ๆ แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อ a-cash 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่เป็นที่นิยมในปี 2565 อีกทั้งมีผู้มาขอสมัครลงทะเบียนมากที่สุด หนึ่งในนั้นคือ สินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส (สินเชื่อ a-cash ธกส) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นสินเชื่อเบื้องต้น ธกส ก็ได้ เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ใช้งานง่าย สะดวกในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณสมบัติผู้ที่จะกู้สินเชื่อเงินด่วน ธกส a-cash ต้องเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ขอกู้เงินและไม่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินกู้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกินรายละ 50000 บาท (สินเชื่อ ธกส 50000) ในส่วนของการชำระเงินคืนนั้น จะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญากู้เงินและส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้ หลักประกันเงินกู้ ให้ใช้การจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนในการค้ำประกัน

สินเชื่อเงินด่วน ธกส a-cash เป็นสินเชื่อที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกร เนื่องจากหากจะให้เขาเหล่านั้นไปขอกู้กับธนาคารพาณิชย์อาจจะเป็นการยาก หรือถ้าไปขอกู้เงินนอกระบบออนไลน์ก็เสี่ยงต่อการโดนโกงอีกเช่นกัน ดังนั้นหากท่านต้องการสินเชื่อ ธกส 10000 หรือ สินเชื่อ ธกส 50000 สินเชื่อ a-cash ธกส จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้

 

สินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับนักธุรกิจรายย่อย 

สิ่งสำคัญที่จะคอยเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจเล็ก ๆ ของเราให้เติบโตได้ คือเงินทุน ซึ่งทางธนาคาร ธกส ก็ได้มีสินเชื่อเงินด่วน ธกส สำหรับธุรกิจรายย่อย สิ่งที่น่าสนใจคือวงเงินกู้ไม่มีเพดานจำกัด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นในการใช้เงินกู้ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระและปัจจัยความเสี่ยงของบุคคลแต่ละราย  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากสินเชื่อเงินด่วน a-cash ธกส (สินเชื่อ a-cash ธกส) หรือสินเชื่อ ธกส อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดี หากเรามีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีกำลังทรัพย์ที่พอใช้เป็นหลักประกัน เราก็สามารถลองขอวงเงินที่สูงได้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าเรามีความสามารถและไม่มีความเสี่ยงจนเกินไป ก็จะอนุมัติเงินกู้ให้เราได้อย่างแน่นอน


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครแอพธนาคารกรุงเทพครบทุกเรื่องการเงิน

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

บริการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีออนไลน์

เงินเดือน

ถึง 15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-65 ปี

กู้เงิน 100000 ปลอดการค้ำประกัน

เงินเดือน

ถึง 10000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป