สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565

สมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565 ดอกเบี้ยต่ำ

เงินเดือน

30000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ํา 2565

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงไว (สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565)

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 มีมากมายหลายประเภท หนึ่งในสินเชื่อที่มีผู้ลงทะเบียนสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 หรือสมัครสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 มากที่สุด คือ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงไว โดยสินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อผู้สูงวัย เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการยืมเงินนอกระบบโดยมีวงเงินกู้สูงสุด 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ที่สำคัญคือเป็นสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำ 2565

เงื่อนไขสำคัญ คือ ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นทำอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าบริโภคอุปโภคเพื่อจำหน่าย อีกทั้งต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระหนี้ต้องไม่เกิน 70 ปี ที่สำคัญต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ ดังนั้นโครงการดังกล่าวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ปี 64 หรือออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 ก็ได้ เนื่อง จากวงเงินที่กู้ได้สูงสุดอยู่ที่ 2 แสนบาท

 

สินเชื่อคืนความสุข วงเงินกู้มากสุดมไม่เกิน 40000 บาท (สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565)

หากจะถามว่ามีโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 หรือออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64 บ้างไหม ก็ต้องตอบตามตรงว่ามี ซึ่งหากไปดูรายละเอียดข้อมูลเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือรีวิวใน pantip จะพบว่ามีสินเชื่อที่มีชื่อว่า สินเชื่อคืนความสุข โดยมีวงเงินมากสุดถึง 40000 บาท และยังเป็นสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 อีกด้วย

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 หรือสินเชื่อคืนความสุข ให้สิทธิการสมัครลงทะเบียนกับลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้  อีกทั้งยังไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่มีไว้สำหรับลูกค้าออมสินที่มีประวัติการเงินที่ดี จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือระยะเวลาผ่อนชำระที่นานถึง 5 ปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี) ทำให้ผู้กู้มีระยะเวลานำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนธุรกิจหรือใช้เงินต่อเงินให้งอกเงย

 

สินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 มีสินเชื่อไหนที่น่าสนใจบ้าง?

ปัจจุบันสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สินเชื่อประชาชนสุขใจ สินเชื่อออมสุขใจ และสินเชื่อคืนความสุข โดยสินเชื่อทั้ง 4 ประเภทนี้ครอบคลุมไปถึงบริการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 64  และออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 เนื่องจากวงเงินสินเชื่อที่ว่ามานี้มีวงเงินให้กู้ตั้งแต่ 10000 บาท จนไปถึงหลักแสนกว่าบาท ทั้งนี้แม้ว่าสินเชื่อทั้งหมดจะเป็นสินเชื่อออมสินไม่ต้องมีคนค้ำ 2565 ทำให้เราหายห่วงเรื่องการหาคนมาค้ำไปได้ แต่ก็ควรเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของตัวเองที่สุด เนื่องจากรายละเอียดของแต่ละสินเชื่อจะมีอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการผ่อนชำระที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกสินเชื่อที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดจึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

citi premier รับสิทธิพิเศษระดับพรีเมียร์

เงินเดือน

ถึง 30000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

กู้ด่วนเงินทันเด้อ scb รู้ผลใน 15 นาที

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 33 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20 -57 ปี

the wisdom กสิกรบัตรเครดิตมาแรงวันนี้

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดราย

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-80 ปี