กู้เงิน 50000

บริการกู้เงิน 50000 ไม่ต้องยื่นเอกสาร

เงินเดือน

10000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปกู้เงิน 50000

วิธีกู้เงิน 50000 บาทสำหรับผู้ถือบัตรคนจน ผ่อนสบาย 5 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับรัฐบาลเปิดตัวโครงการกู้เงิน 50000 บาท สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน อย่างไรก็ตาม บริการกู้เงิน 50000 ดังกล่าวมีชื่อเต็มว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินกู้ 50000 (สินเชื่อ 50000) เพื่อไปปิดหนี้แหล่งเงินทุนนอกระบบ โดยคุณสมบัติของผู้ที่สมัครกู้เงินนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 65 ปี) นอกจากนี้ ยังต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนหรือมีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้ ที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

การกู้เงิน 50000 ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อปิดหนี้นอกระบบที่ค้างชำระ เมื่อเราไม่มีหนี้ เราก็สามารถกู้เงินลงทุนหรือกู้เงินจากแหล่งเงินด่วนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลภาระหนี้นอกระบบนั่นเอง

 

กู้เงิน 50000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บริการกู้เงิน 50000 บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนรัฐบาลก็ได้ เนื่องจากสินเชื่อเงินก้อนดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตาม ใครที่สนใจสมัคร นอกจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อนำมาติดต่อลงททะเบียน ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  3. สำเนาผู้ค้ำประกัน
  4. เอกสารแสดงรายได้
  5. สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  6. เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
  7. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แนบสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)

สินเชื่อนี้มีวงเงินกู้ 50000 บาท หรือจำกัดให้กู้เงิน 50000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมี

ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี ซึ่งเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วต้องบอกว่าคุ้มจริง ๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยไม่ได้แพงมาก และมีระยะเวลาในการกู้ที่พอดี ไม่เอาเปรียบประชาชนจนเกินไป

 

หลักประกันทางธุรกิจ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (กู้เงิน 50000 บาท)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าใคร ๆ ก็อยากได้เงินลงทุนสักก้อนหรือหาเงินลงทุนขายของ แต่ก็ติดปัญหาว่าไม่รู้จะกู้เงินที่ไหนดี วันนี้ธนาคารออมสินได้มีโครงการธนาคารประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินด่วนหรือแหล่งเงินกู้สำหรับคนที่ต้องการนำไปลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งจะตัดปัญหาอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุนออกไปได้เลย ทั้งนี้สินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 2 แสนบาท นั่งจึงหมายความว่าถ้าต้องการกู้เงิน 50000 – 1 แสนบาท ก็มีสิทธิได้รับอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อดังกล่าวอาจจะต้องใช้หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยรับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน และยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร หากเป็นยานพาหนะที่ผ่านการใช้งานมา จะได้ราคาประเมินราวร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

easycash กู้ได้ทุกกิจการไม่ตรวจสอบบูโร

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย

อายุผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

บริการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีออนไลน์

เงินเดือน

ถึง 15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 16 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-65 ปี

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์พร้อมใช้ 24 ชั่วโมง

เงินเดือน

ถึง 10000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 25 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-65 ปี