กู้เงิน 50000

บริการกู้เงิน 50000 ไม่ต้องยื่นเอกสาร

เงินเดือน

10000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปกู้เงิน 50000

วิธีกู้เงิน 50000 บาทสำหรับผู้ถือบัตรคนจน ผ่อนสบาย 5 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับรัฐบาลเปิดตัวโครงการกู้เงิน 50000 บาท สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน อย่างไรก็ตาม บริการกู้เงิน 50000 ดังกล่าวมีชื่อเต็มว่า สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินกู้ 50000 (สินเชื่อ 50000) เพื่อไปปิดหนี้แหล่งเงินทุนนอกระบบ โดยคุณสมบัติของผู้ที่สมัครกู้เงินนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 65 ปี) นอกจากนี้ ยังต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนหรือมีสถานที่ประกอบอาชีพที่สามารถติดต่อได้ ที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

การกู้เงิน 50000 ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อปิดหนี้นอกระบบที่ค้างชำระ เมื่อเราไม่มีหนี้ เราก็สามารถกู้เงินลงทุนหรือกู้เงินจากแหล่งเงินด่วนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลภาระหนี้นอกระบบนั่นเอง

 

กู้เงิน 50000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บริการกู้เงิน 50000 บาท สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนรัฐบาลก็ได้ เนื่องจากสินเชื่อเงินก้อนดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตาม ใครที่สนใจสมัคร นอกจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารสำคัญเพื่อนำมาติดต่อลงททะเบียน ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
  3. สำเนาผู้ค้ำประกัน
  4. เอกสารแสดงรายได้
  5. สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
  6. เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
  7. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แนบสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย (หลักประกันใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้)

สินเชื่อนี้มีวงเงินกู้ 50000 บาท หรือจำกัดให้กู้เงิน 50000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และมี

ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี ซึ่งเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วต้องบอกว่าคุ้มจริง ๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยไม่ได้แพงมาก และมีระยะเวลาในการกู้ที่พอดี ไม่เอาเปรียบประชาชนจนเกินไป

 

หลักประกันทางธุรกิจ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (กู้เงิน 50000 บาท)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าใคร ๆ ก็อยากได้เงินลงทุนสักก้อนหรือหาเงินลงทุนขายของ แต่ก็ติดปัญหาว่าไม่รู้จะกู้เงินที่ไหนดี วันนี้ธนาคารออมสินได้มีโครงการธนาคารประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินด่วนหรือแหล่งเงินกู้สำหรับคนที่ต้องการนำไปลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งจะตัดปัญหาอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุนออกไปได้เลย ทั้งนี้สินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 2 แสนบาท นั่งจึงหมายความว่าถ้าต้องการกู้เงิน 50000 – 1 แสนบาท ก็มีสิทธิได้รับอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อดังกล่าวอาจจะต้องใช้หลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยรับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน และยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ใช้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร หากเป็นยานพาหนะที่ผ่านการใช้งานมา จะได้ราคาประเมินราวร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครบัตรเครดิต ktc วงเงิน 2-5 เท่าของรายได้

เงินเดือน

ถึง 15000 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 15-18 ต่อปี

อายุผู้กู้

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

บริการยืมเงินมีเงินใช้โอนจริง 24 ชั่วโมง

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ร้อยละ 12-27 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-50 ปี

เทอร์โบมันนี่เงินด่วน10 นาที ดอกเบี้ยต่ำ

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ย

ถึง ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี

อายุผู้กู้

ระหว่าง 20-65 ปี